Výstupy

IO1. Soubor materiálů pro komunitní audit a Zpráva: Pomocí participativního přístupu k výzkumu projekt zdokumentuje digitální kompetence a vzdělávací prostředky v místní komunitě.

Zpráva o nadnárodním auditu Společenství
 

IO2. Zdroje pro rozvoj komunitních mediálních dovedností: Komplexní sada modulů a zdrojů, které budou podporovat místní komunitní skupiny při rozvoji jejich dovedností v oblasti mediální produkce

Příručka pro studenty PowerPointové prezentace Příručka pro učitele
 

IO3. Soubor nástrojů moderování médií: Výběr zdrojů na podporu týmu místního managementu při moderování mediálního obsahu

Příručka pro studenty PowerPointové prezentace Příručka pro učitele
 

IO4. Úvodní školení pro dospělé a komunitní pedagogy: Na míru šitý úvodní vzdělávací program, který zajistí, že pedagogové budou seznámeni se všemi prvky vytvořenými projektem

PowerPointové prezentace Příručka pro učitele
 

IO5. Online interaktivní vzdělávací portál: Vzdělávací rozhraní, které studentům nabídne přístup ke všem nástrojům a zdrojům projektu a podpoří je při získávání a integraci znalostí, dovedností a postojů

Vstupte na plošinu