Rezultaty

IO1. Community Audit Toolkit and Report: Przy zastosowaniu podejścia Participatory Action Research, projekt będzie dokumentował kompetencje cyfrowe i zasoby edukacyjne społeczności lokalnej.

Międzynarodowy raport z audytu społeczności

IO2. Community Media Skills Development Resources: Kompleksowy pakiet modułów i zasobów, które będą wspierać lokalne grupy społeczne w rozwijaniu ich umiejętności w zakresie produkcji medialnej.

Podręcznik dla uczniów Prezentacje PowerPoint Podręcznik nauczyciela

IO3. Zestaw narzędzi do zarządzania mediami: Wybrane zasoby wspierające Zespół Lokalnego Zarządzania Mediami w moderacji jego treści.

Podręcznik dla uczniów Prezentacje PowerPoint Podręcznik nauczyciela

IO4. Szkolenie wprowadzające dla osób dorosłych i edukatorów społecznych: Indywidualny program szkoleń wprowadzających, który zapewnia im znajomość wszystkich elementów opracowanych w ramach projektu

Prezentacje PowerPoint Manuál pedagogů

IO5. Internetowy Interaktywny Portal Edukacyjny: Interfejs edukacyjny, który zapewni uczniom dostęp do wszystkich narzędzi i zasobów projektu oraz wesprze ich w zdobywaniu i integrowaniu wiedzy, umiejętności i postaw.

Vstupte na plošinu