Vítejte u čtvrtého zpravodaje projektu WIRES-CROSSED!

 Cílem programu WIRES-CROSSED je vybudovat komunitní mediální rámec, který vybaví místní komunity veškerými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi pro rozvoj, řízení a udržování mediální služby pro místní obyvatele. Využije potenciál dostupných digitálních platforem a platforem sociálních médií k navrácení hlasu místním komunitám a k podpoře soudržnosti komunity v boji proti epidemii „falešných zpráv“. Zpravodaje

read more

Objevte náš třetí zpravodaj

Skoro u cíle! Konsorcium vydalo svůj třetí zpravodaj, včetně informací o všech aktivitách, které byly realizovány během druhého roku projektu, a našich dalších krocích. Newsletter

read more

Lesen Sie unseren 2. Newsletter

Tým společnosti Wires Crossed sestavil a vydal druhý zpravodaj projektu s informacemi a aktualizacemi o práci, cílech a akcích programu. Zpravodaj

read more

Zpráva o komunitním auditu je připravena!

Audit a zpráva WIRES-CROSSED Community – první z pěti intelektuálních výstupů z tohoto projektu je nyní dokončen. Rádi bychom vyjádřili zvláštní poděkování a blahopřání našim místním mediálním akčním skupinám a jejich místním komunitám za účast a koordinaci tohoto zadání v sedmi zúčastněných evropských zemích: v Irsku, Německu, Itálii, na Kypru, v Polsku, Chorvatsku a České […]

read more

Podívejte se na náš 1. zpravodaj

Tým Wires Crossed sestavil a vydal první zpravodaj projektu s aktuálními informacemi o naši práci, cílech a prvních krocích projektu. Podívejte se na to a dozvíte se více o tom, čeho se Wires Crossed snaží dosáhnout a jak se můžete zapojit! Zpravodaj

read more

Vytvoření komunitních médií ke zmírnění dopadu fake news

Máte obavy z fake news? Bleskový eurobarometr o fake news a dezinformacích na internetu ukázal, že 83 % Evropanů se domnívá, že se jedná o hrozbu pro demokracii. Kvůli tomu se sedm evropských partnerů spojilo s cílem vybudovat revoluční komunitní mediální rámec. Záměrem je vybavit místní komunity všemi znalostmi, dovednostmi a kompetencemi pro rozvoj, řízení a […]

read more