Odkryj nasz trzeci newsletter

Coraz bliżej! Konsorcjum opublikowało trzeci newsletter obejmujący informacje na temat wszystkich działań realizowanych w drugim roku projektu oraz kolejnych krokach. Newsletter

Read More »

Sprawdź nasz drugi biuletyn

Zespół Wires Crossed opracował i wydał drugi biuletyn dotyczący projektu, zawierający informacje i aktualizacje dotyczące pracy, celów i pierwszych kroków programu. Biuletyn Informacyjny

Read More »

Raport z audytu społeczności jest już gotowy!

Audyt i raport społecznościowy projektu WIRES-CROSSED, będący pierwszym z pięciu rezultatów intelektualnych tego projektu, jest już ukończony. Chcielibyśmy złożyć specjalne podziękowania i gratulacje naszym lokalnym

Read More »