Διαβάστε το τρίτο μας ενημερωτικό δελτίο

Είμαστε σχεδόν εκεί! Η κοινοπραξία δημοσίευσε το τρίτο ενημερωτικό δελτίο, που περιλαμβάνει πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες που έχουν υλοποιηθεί κατά το δεύτερο έτος του

Read More »

Διαβάστε το δεύτερο μας Newsletter

Η ομάδα του Wires Crossed έχει ετοιμάσει και δημοσιεύσει το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο για το έργο όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη δράσεις, το έργο και

Read More »

Διαβάστε το πρώτο μας Newsletter

Η ομάδα του Wires Crossed έχει ετοιμάσει και δημοσιεύσει το πρώτο ενημερωτικό δελτίο για το έργο όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη δράσεις, το

Read More »

Αναπτύσσοντας Κοινοτικά Μέσα Ενημέρωσης για Μετριασμό του Αντικτύπου των Ψευδών Ειδήσεων

Σας ανησυχεί το φαινόμενο των ‘ψευδών ειδήσεων’; Όπως καταδεικνύει το Ευρωβαρόμετρο για τις Ψευδείς Ειδήσεις και τη Διαδικτυακή Ενημέρωση, το 83% των Ευρωπαίων θεωρούν ότι

Read More »