Zapoznaj się z naszym Pierwszym Newsletterem

And the main text is : Zespół Wires Crossed opracował i opublikował pierwszy Newsletter projektu, który zawiera informacje i aktualizacje na temat pracy, celów i pierwszych kroków programu. Zachęcamy do zapoznania się z nim, aby dowiedzieć się więcej o działaniach, jakie Wires Crossed chce podjąć i jak można się w nie zaangażować!

Newsletter – Polish