Θέματα Νεολαίας

Ποιοτική και συμπεριληπτική εκπαίδευση γι όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις!

607 εκκλήσεις και μηνύματα αλληλεγγύης συγκεντρώθηκαν από μαθήτριες/ές, από 100 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Read More »
Katie Kapodistria

The Blue Book Traineeship

If you’ve ever been interested in the prospect of going into political sector work, or have thought about the possibility

Read More »
Andri Agathokleous

People

We are people. Born through people and raised by people. We acquire language in order to communicate with each other.

Read More »
Kiki Kallis

Girls bonding over makeup

Sometimes when I am taking my time putting on my makeup I am reminded of my teenage years and those

Read More »