Vítejte u čtvrtého zpravodaje projektu WIRES-CROSSED!

 Cílem programu WIRES-CROSSED je vybudovat komunitní mediální rámec, který vybaví místní komunity veškerými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi pro rozvoj, řízení a udržování mediální služby pro místní obyvatele. Využije potenciál dostupných digitálních platforem a platforem sociálních médií k navrácení hlasu místním komunitám a k podpoře soudržnosti
komunity v boji proti epidemii „falešných zpráv“.
Zpravodaje