Τα αποτελέσματα της Κοινοτικής Έρευνας του Wires Crossed είναι πλέον διαθέσιμα

Η ομάδα του WIRES-CROSSED με χαρά σας ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία την πρώτη από τις πέντε συνολικά, Βασική του Δράση. Κύριος στόχος και μέλημα της εν λόγω δράσης ήταν η καταγραφή των δεδομένων αλλά και των γνώσεων των πολιτών ως προς τα ΜΜΕ και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. Ευχαριστήριες ευχές και συγχαρητήρια σε όλες τις Τοπικές Ομάδες MME και τις τοπικές κοινότητες για τη συμμετοχή και συνεισφορά τους στην διεξαγωγή της εν λόγω δράσης, με την συμμετοχή και των εφτά χωρών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία του έργου: Ιρλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Κύπρο, Πολωνία, Κροατία, και Τσεχία. 

Στόχος της Δράσης ήταν η  σκιαγράφηση κάθε κοινότητας για την δημιουργία λεπτομερούς θεωρητικού πλαισίου για τη σύσταση Τοπικών Ομάδων που θα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στο κοινό αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου και των ΜΜΕ. Πρόθεση της ομάδας του έργου είναι, δια μέσω των εργαλείων που θα αναπτύξει, να εφοδιάσει τις τοπικές κοινότητες με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν, να διαχειριστούν και να διατηρήσουν με επιτυχία υπηρεσίες στο κοινό με σκοπό τη στήριξη της ορθής και εφ’ όλης της ύλης χρήσης των ΜΜΕ. 

Η έρευνα διεξήχθη επίσης με σκοπό να ενημερωθεί το κοινό για τη σημασία της εκπαίδευσης κάθε πολίτη στην ενίσχυση ή/και απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων. Επιπρόσθετα, παρείχε σημαντικά στοιχεία στην Ερευνητική Ομάδα του Έργου, ούτως ώστε να γίνει χαρτογράφηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών της ενίοτε κοινότητας με σκοπό να παρέχουν τα απαραίτητα υποστατικά και υλικό για στήριξη και ανταπόκριση στις ανάγκες του κοινού. Με την ολοκλήρωση της Δράσης αυτής, η Ερευνητική Ομάδα του Έργου προσβλέπει στην προσέλκυση των τοπικών κοινοτήτων για συμμετοχή στα επόμενα βήματα και δράσεις του Έργου με σκοπό την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

Μερικές σημαντικές πληροφορίες που προέκυψαν από την έρευνα σε όλες τις χώρες που διεξήχθη: 

  • Το 81.7% του συνόλου των συμμετεχόντων από όλες τις κοινότητες, χρησιμοποιούν τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για πρόσβαση σε ενημερωτικό υλικό (ειδήσεις). Η πιο δημοφιλής σελίδα για ενημέρωση είναι το Facebook, καθώς το 78.8% των ατόμων που απάντησαν στην έρευνα δήλωση ότι επιλέγει την εν λόγω δίοδο για πρόσβαση σε σελίδες ενημέρωσης. 
  • To 61.2% ανέφερε ότι γνωρίζουν τί σημαίνει ο όρος click-bait. Παρόλα αυτά, αν και η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνουν να είναι ενήμεροι για το φαινόμενο αυτό, το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ενημέρωση και δεν γνωρίζουν πως να προφυλάσσονται από τα «δολώματα για κλικ» είναι εξαιρετικά υψηλό.

Μπορείτε να διαβάσετε όλα τα αποτελέσματα εδώ.

Το Εκπαιδευτικό Υλικό θα είναι βασισμένο στα αποτελέσματα της Έρευνας. Στην παρούσα φάση οι εταίροι του Έργου βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης του υλικού, θα κοινοποιηθεί σχετική ενημέρωση για την ολοκλήρωσή του υλικού για όλους/ες τους ενδιαφερόμενους/ες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.