Διαβάστε το πρώτο μας Newsletter

Η ομάδα του Wires Crossed έχει ετοιμάσει και δημοσιεύσει το πρώτο ενημερωτικό δελτίο για το έργο όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη δράσεις, το έργο και τους στόχους του προγράμματος. Τσεκάρετε το και μάθετε περισσότερα για το τι θέλει να επιτύχει το Wires Crossed αλλά και πως μπορείτε να εμπλακείτε σε αυτό.

Ενημερωτικό δελτίο