• Αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου αποτελούν διακριτές έννοιες, που δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται και τις διαχωρίζουμε όταν δουλεύουμε με ΛΟΑΤΚΙ άτομα.
 • Κατανοούμε ότι το φύλο είναι μια μη δυαδική κατασκευή που επιτρέπει ένα εύρος ταυτοτήτων φύλου και ότι η ταυτότητα φύλου ενός ατόμου μπορεί να μην συμφωνεί με το φύλο που αποδόθηκε στη γέννηση.
 • Αναγνωρίζουμε πως το στίγμα, οι προκαταλήψεις, οι διακρίσεις και η βία επηρεάζουν την υγεία και την ευζωία των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.
 • Αναγνωρίζουμε την επίδραση των θεσμικών εμποδίων στις ζωές των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και να βοηθούν στην ανάπτυξη συνθηκών θετικών για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.
 • Αναγνωρίζουμε ότι η ποικιλομορφία στον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου είναι φυσιολογική και δεν αποτελεί ψυχική ασθένεια
 • Δημιουργούμε υποστηρικτικό περιβάλλον όπου τα άτομα να μπορούν να εξερευνήσουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους.
 • Αναγνωρίζουμε τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις  προκαταλήψεις μας, και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και τις οικογένειες τους και αναζητούμε συμβουλευτική ή κάνουμε κατάλληλες παραπομπές όταν χρειάζεται.
 • Προσπαθούμε να κατανοούμε ότι τα θέματα ψυχικής υγείας μπορεί να σχετίζονται ή να μη σχετίζονται με την ταυτότητα φύλου ενός τρανς ατόμου και τις ψυχολογικές επιδράσεις του στρες που βιώνουν ως μειονοτική ομάδα.
 • Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τις σχέσεις των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και την σημαντικότητά τους, ανεξάρτητα από το αν είναι νομικά αναγνωρισμένες ή όχι.
 • Κατανοούμε τις επιδράσεις που έχουν οι αλλαγές στην ταυτότητα και την έκφραση φύλου στις ρομαντικές και σεξουαλικές σχέσεις των τρανς ατόμων.
 • Κατανοούμε τις εμπειρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα ως γονείς.
 • Αναγνωρίζουμε ότι οι οικογένειες των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων μπορεί να περιλαμβάνουν άτομα που δεν συνδέονται νομικά ή βιολογικά και ότι η γονεϊκότητα και ο σχηματισμός οικογένειας μπορούν να πάρουν πολλές μορφές.
 • Προσπαθούμε να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα που συνεπάγεται ο μη ετερόφυλος σεξουαλικός προσανατολισμός ή η ταυτότητα φύλου στη σχέση με την οικογένεια καταγωγής, ανεξάρτητα από το αν το άτομο έχει προβεί σε coming out.
 • Λαμβάνουμε υπ’όψιν τις προκλήσεις που συνδέονται με τις πολλαπλές και συχνά συγκρουόμενες κανονιστικές αξίες και πεποιθήσεις που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα που ανήκουν σε φυλετικές και εθνικές μειονοτικές ομάδες
 • Αναλογιζόμαστε τις επιρροές της θρησκείας και της πνευματικότητας στις ζωές των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων
 • Αναγνωρίζουμε τις διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές και ηλικίες των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα όσο και την ψυχική ανθεκτικότητα που μπορεί να αναπτύξουν.
 • Αναγνωρίζουμε τα ειδικά προβλήματα και τους παράγοντες επικινδυνότητας που υπάρχουν για τα νέα ΛΟΑΤΚΙ άτομα (π.χ. την έκταση και τις συνέπειες του ομοφοβικού bullying)
 • Λαμβάνουμε υπ’όψιν  τις ειδικές προκλήσεις που βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα με σωματικές, αισθητηριακές και γνωστικο-συναισθηματικές αναπηρίες
 • Ενημερωνόμαστε για και κατανοούμε τις συνέπειες του HIV/AIDS στις ζωές και τις κοινότητες των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων
 • Αναλογιζόμαστε τις επιπτώσεις του κοινωνικό-οικονομικού επίπεδου για την ψυχική υγεία των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων
 • Αναγνωρίζουμε τα ειδικά εργασιακά θέματα που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.
 • Αυξάνουμε τη γνώση και την κατανόησή για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου μέσα από συνεχιζόμενη εκπαίδευση, εποπτεία, και επαγγελματική συμβουλευτική.
 • Στη χρήση και την διάχυση ερευνών σχετικών με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα πλήρως και με ακρίβεια, και λαμβάνουμε υπ’όψιν πιθανή λανθασμένη χρήση των ερευνητικών ευρημάτων
 • Αναγνωρίζουμε τα δυνατά οφέλη από μία διεπιστημονική προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών προς τα τρανς άτομα, και προσπαθούμε να δουλεύουν συνεργατικά.
 • Προετοιμάζουμε εκπαιδευόμενους στην ψυχολογία ώστε να είναι επαρκείς στη δουλειά τους με ΛΟΑΤΚΙ άτομα.
 • Αναγνωρίζουμε ότι τα τρανς άτομα είναι πιο πιθανό να επιτύχουν θετικά αποτελέσματα στη ζωή τους, όταν έχουν κοινωνική υποστήριξη και υπηρεσίες που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα φύλου τους.
 • Προωθούμε κοινωνική αλλαγή που μειώνει τις αρνητικές επιδράσεις του στίγματος στην ψυχική υγεία και την ευζωία των τρανς ατόμων

 

ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

 • Δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου του ατόμου.
 • Δεν θεωρούμε την αμφιφυλοφιλία ως ένδειξη αναποφασιστικότητας ή ως μεταβατικό στάδιο.
 • Δεν υποθέτουμε ότι γνωρίζουμε καλύτερα από το ίδιο το άτομο τον σεξουαλικό του προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου του.
 • Δεν υποθέτουμε ότι γνωρίζουμε τις αντωνυμίες που χρησιμοποιεί.
 • Δεν υποθέτουμε και δε ρωτάμε στοιχεία για την ανατομία (βιολογικά χαρακτηριστικά φύλου) ενός ατόμου.
 • Δεν ερμηνεύουμε, ούτε αναζητούμε στοιχεία που να “αιτιολογούν” το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου.
 • Δεν θεωρούμε τη διερεύνηση σεξουαλικού προσανατολισμού ή τη ρευστότητα στην ταυτότητα φύλου αυτόνομα συμπτώματά διαταραχών ή ένδειξη ψυχοπαθολογίας.
 • Δεν θεωρούμε ότι η ταυτότητα φύλου ενός ατόμου πρέπει να εντάσσεται αποκλειστικά εντός του διπόλου των φύλων.
 • Δεν υποθέτουμε το σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου με βάση την εξωτερική του εμφάνιση ή την έκφραση του φύλου του.
 • Δεν αντιμετωπίζουμε τη δυσφορία φύλου ως ψυχική διαταραχή και δεν θεωρούμε ότι εκφράζεται ή βιώνεται με τον ίδιο τρόπο από όλα τα τρανς άτομα.
 • Δεν συμβουλεύουμε ίντερσεξ άτομα να προβούν σε επεμβάσεις ή άλλες ιατρικές ενέργειες που δεν είναι απαραίτητες για την υγεία τους, εάν δεν το επιθυμούν
 • Δε συμβουλεύουμε τρανς άτομα να προβούν σε ιατρικές παρεμβάσεις φυλομετάβασης εάν δεν το επιθυμούν. Αντίστοιχα δεν τα αποθαρρύνουμε να το πράξουν, εφόσον το επιθυμούν.
 • Δε χρησιμοποιούμε άλλο όνομα ή αντωνυμίες, από αυτά που μας υποδεικνύει ένα τρανς άτομο με τον αυτοπροσδιορισμό του.
 • Δεν ερμηνεύουμε τη δομή και μορφή των διαπροσωπικών σχέσεων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, με βάση τα ετεροκανονικά και έμφυλα στερεότυπα.
 • Δεν αρνούμαστε, ούτε παραβλέπουμε το γονεϊκό ρόλο κανενός/καμίας από τους ομόφυλους γονείς ενός παιδιού, ανεξάρτητα από το αν έχει νομικά αναγνωρισμένη σχέση με το παιδί του.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στην ιστοσελίδα του Orlando LGBT+: https://orlandolgbt.gr/ti-prepei-na-kanoume/