Θέματα Εργασίας
Vicky Charalambous

Ευημερία (well-being) στο χώρο εργασίας στη βάση του μοντέλου PERMA

Η ευημερία στο χώρο εργασίας λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση, καθώς οι σύγχρονοι οργανισμοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις δυσάρεστες προκλήσεις που συνδέονται με το στρες

Read More »
Θέματα Εργασίας
Vicky Charalambous

Ο Ρόλος των Θετικών Συναισθημάτων στον Εργασιακό Χώρο

Ο ρόλος των συναισθημάτων στον εργασιακό χώρο και κυρίως της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι από τα βασικά θέματα που απασχολούν τους σύγχρονους οργανισμούς. Παρ’ όλο που

Read More »
Θέματα Εργασίας
Vicky Charalambous

Αποτελεσματική Διαχείριση Ηλικίας στους Οργανισμούς

Τι είναι η διαχείριση ηλικίας; Ο όρος «διαχείριση της ηλικίας» (Age Management) αναφέρεται στις προσεγγίσεις που στόχο έχουν να εξοπλίσουν τους οργανισμούς με τις απαραίτητες

Read More »