Θέματα Νεολαίας
Άντρεα Φιλίππου

Υπολογιστική σκέψη στο σχολείο: Το εργαλείο του μέλλοντος

Σε μια εποχή διαρκών αλλαγών και πολυσύνθετων προκλήσεων, από τα ελάχιστα δεδομένα που δύσκολα μπορούν να τύχουν αμφισβήτησης είναι ότι η τεχνολογία είναι πλέον αναπόσπαστο

Read More »