Παραδοτέα

Εγχειρίδιο και Έκθεση Κοινοτικού Ελέγχου: Χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση ‘Συμμετοχικής Έρευνας Δράσης’, το έργο θα χαρτογραφήσει το επίπεδο ψηφιακής ικανότητας της κοινότητας και τους εκπαιδευτικούς πόρους  που διαθέτει

Έκθεση διακρατικής κοινότητας ελέγχου
Aυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Αναφοράς Δημιουργού 4.0 Διεθνής Άδεια.
 

Πόροι για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στα Κοινοτικά Μέσα Ενημέρωσης:  Μια ολοκληρωμένη σειρά ενοτήτων και πόρων, οι οποίοι θα υποστηρίξουν τις ομάδες της τοπικής κοινότητας στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για παραγωγή ενημερωτικού περιεχομένου

Εγχειρίδιο μαθητών Παρουσιάσεις PowerPoint Εγχειρίδιο εκπαιδευτή
Aυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Αναφοράς Δημιουργού 4.0 Διεθνής Άδεια.
 

Εγχειρίδιο με Πόρους για την Επιμέλεια Ενημερωτικού Περιεχομένου: Μια σειρά πόρων που θα υποστηρίξουν την Τοπική Ομάδα Διαχείρισης Μέσων Ενημέρωσης στην επιμέλεια του ενημερωτικού περιεχομένου

Εγχειρίδιο μαθητών Παρουσιάσεις PowerPoint Εγχειρίδιο εκπαιδευτή
Aυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Αναφοράς Δημιουργού 4.0 Διεθνής Άδεια.
 

Εισαγωγική Κατάρτιση για Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Κοινοτικούς Εκπαιδευτές: Ένα εξειδικευμένο εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εξασφαλίζει την εξοικείωση των εκπαιδευτών με όλα τα στοιχεία που έχουν αναπτυχθεί από το έργο

Παρουσιάσεις PowerPoint Εγχειρίδιο εκπαιδευτή
Aυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Αναφοράς Δημιουργού 4.0 Διεθνής Άδεια.
 

Μια διαδικτυακή Πύλη Διαδραστικής Μάθησης: Μια πλατφόρμα μάθησης που θα προσφέρει στους εκπαιδευόμενους πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία και πόρους του έργου και θα τους υποστηρίξει στην απόκτηση και ενσωμάτωση γνώσης, δεξιοτήτων και στάσεων

Μπείτε στην πλατφόρμα
Aυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Αναφοράς Δημιουργού 4.0 Διεθνής Άδεια.