Καλωσορίσατε στο τέταρτο ενημερωτικό δελτίο του έργου WIRES-CROSSED!

 Το έργο WIRES-CROSSED στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινοτικού πλαισίου μέσων που εξοπλίζει τις τοπικές κοινότητες με όλες τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες για την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση μιας υπηρεσίας μέσων ενημέρωσης στους κατοίκους της περιοχής και θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες των διαθέσιμων πλατφορμών ψηφιακών και κοινωνικών μέσων για να δώσει φωνή πίσω στις τοπικές κοινότητες και για την προώθηση της κοινοτικής συνοχής στην αντιμετώπιση της επιδημίας «ψεύτικων ειδήσεων».
Ενημερωτικό δελτίο