O projekcie

Przegląd

WIRES-CROSSED to dwuletni projekt KA2 Erasmus+, którego celem jest stworzenie ram dla mediów społecznościowych, które wyposażą lokalne społeczności w całą wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na rozwój, zarządzanie i utrzymanie kompleksowych usług medialnych dla lokalnych mieszkańców. W ramach projektu realizowane będzie podejście oparte na rozwoju społeczności lokalnych, mające na celu wykorzystanie atutów w społecznościach lokalnych, w których znajdują się partnerzy, oraz zebranie ich pod wspólnym szyldem mediów społecznościowych lub promowanie wśród mieszkańców prawdziwych wiadomości o okolicy. W trakcie trwania projektu partnerzy realizujący projekt opracują Społecznościowy Zestaw Narzędzi do Audytu i Raport dokumentujący umiejętności korzystania z mediów w społeczności lokalnej, który następnie utoruje drogę do stworzenia szerokiego wachlarza narzędzi i zasobów umożliwiających budowanie ich potencjału w terenie. Należą do nich:
  • Zasoby służące rozwojowi umiejętności korzystania z mediów społeczności lokalnej
  • Zestaw narzędzi do korzystania z zasobów moderacji mediów
  • Szkolenie wprowadzające dla osób dorosłych i edukatorów społecznych
  • Szkolenie wprowadzające dla osób dorosłych i edukatorów społecznych

Cele

Wzmocnienie pozycji obywateli i zebranie ich pod sztandarem mediów społecznościowych w celu promowania prawdziwych wiadomości o ich lokalnej społeczności i okolicy.
  • Umożliwienie społecznościom w całej Europie przejęcia kontroli nad ich kanałami informacyjnymi poprzez wspieranie ich w tworzeniu wiarygodnych treści w mediach społecznościowych.
  • Unieważnić wpływ, jaki „fałszywe wiadomości” mają na nasze społeczności.
  • Wykorzystajcie potencjał dostępnych platform cyfrowych i społecznościowych, aby przywrócić głos społecznościom lokalnym i promować spójność społeczności w walce z epidemią „fałszywych wiadomości”.
  • Wzbogacać procesy demokratyczne, zachęcać do spójności społeczności i zwiększać zaangażowanie obywatelskie wszystkich grup społecznych.

Metodologia

W ramach projektu realizowane będzie podejście do rozwoju społeczności oparte na aktywach. Identyfikacja i wzmocnienie pozycji obywateli w ramach społeczności lokalnych, aby mogli oni odgrywać aktywną rolę w promowaniu prawdziwych wiadomości o swojej okolicy i, co najważniejsze, zwalczaniu fałszywych wiadomości. Projekt rozpocznie się od przeprowadzenia przez partnerów audytu umiejętności korzystania z lokalnych mediów, z wykorzystaniem metody badań partycypacyjnych, w celu udokumentowania kompetencji cyfrowych ich lokalnych społeczności. Wyniki badań pomogą im ustrukturyzować zasoby edukacyjne, które następnie opracują, aby wyposażyć i wesprzeć lokalną grupę osób w celu uruchomienia własnego społecznego kanału medialnego. Materiały te obejmują kurs rozwoju umiejętności korzystania z mediów społecznościowych, wybór zasobów i narzędzi wraz z programem szkoleń wprowadzających dla dorosłych i edukatorów społecznych. Wszystkie wyżej wymienione narzędzia zostaną udostępnione i będą dostępne za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika interfejsu internetowego Interaktywnego Portalu Edukacyjnego WIRES-CROSSED.